asdasd

Những Loại Hình Dịch Vụ Do Công Ty Phương Nam Cung Cấp

Công ty cổ phần quản lý xây dựng Phương Nam (CMC)bảo đảm sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn một cách chuyên nghiệp và hoàn hảo theo các ngành nghề kinh doanh sau.

• Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị và công trình bảo vệ môi trường.
• Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
• Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
• Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và công trình cấp thoát nước.
• Thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.
• Hoàn thiện công trình xây dựng.
• Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.
• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
• Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra tổng dự toán và quyết toán công trình xây dựng.
• Tư vấn đấu thầu.
• Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
• Quản lý dự án.
• Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).
• Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình Xây Dựng.