Lễ Khởi Công Công Trình Trụ Sở Chi cục Hải Quan KCX Linh Trung

Trung Tâm Đào Tạo Nghề Tân Cảng Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Lễ Khởi Công Khu Tài Định Cư Thái Sơn - Long An

Giám Sát Nhà N16 Trường Sĩ Quan Lục Quân 2

Tham Quan Nhà Máy Sản Xuất BMB